October 2016

अस्ट्रेलियामा दर्ता भएको कम्युनिटि संस्था “म नेपाली” लाइ केहि प्रश्न !

By | October 20th, 2016|Uncategorized|

 १. "म नेपाली" को स्थापना किन ? बिसेस गरेर ग्रामिण भेगमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने मनसायले "म नेपाली" को स्थापना गरिएको छ | आर्थिक लगायत अन्य कारणहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुच हुन नसकेका समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत सुबिधा उपलब्ध गराउनु नै "म नेपाली" को प्रमुख उदेश्य हो | आफै केहि गर्न [...]

म नेपाली को अहिले सम्मको आय व्यय विवरण सहित अपडेट !म नेपाली को अहिले सम्मको आय व्यय विवरणयो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ |

By | October 20th, 2016|Uncategorized|